Execution Policy

Prosper's picture
Forums: 

Om powershell scripts uit te kunnen voeren moet vaar de Execution Policy worden aangepast naar Remote Signed of unrestricted

 

Set-ExecutionPolicy Unrestricted

Set-ExecutionPolicy Restricted

Set-ExecutionPolicy AllSigned

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned